Historie


GASA ODENSE FRUGT – GRØNT, A.m.b.a’s historie


Før 1929 Førhen lå gartnerierne i en ring omkring byerne. Gartnerne kørte varerne ind på byens torv, hvor de blev afsat. I midten af tyverne blev afsætningsforholdene dårlige, og mange gartnere måtte hver dag tage hjem med usolgte varer. Dette kunne ikke fortsætte. Man havde hørt om det ”hollandske ur”, og en kreds af gartnere tog til Holland på studietur. Ved hjemkomsten talte man varmt for den hollandske salgsform, og resultatet blev, at der dannedes en forening – Gartnernes Salgsforening (heraf navnet GASA) – med det formål at føre planerne ud i livet.
 
1929 Man lejede lokaler på Sorte Brødre Torv, (dér hvor H. C. Andersen hotellet ligger i dag), indkøbte et ur i Holland, og i slutningen af maj 1929 blev den første auktion afholdt.
 
1930-1937 I starten af 1930 havde foreningen 199 medlemmer, og man besluttede at bygge selv. Der blev købt grund på Middelfartvej, og der blev opført salgshaller, kontorer m.m. – ca. 3.300 m2. I 1937 var omsætningen steget  og man udbyggede halarealerne med yderligere 3.500 m2.
 
1948 Medlemstallet var nu 1200 gartnere. Forholdene var atter blevet for trange, og man besluttede at foretage endnu en udvidelse, som blev indviet i 1951. Grunden androg nu 41.000 m2, og bygningen 15.000 m2.
 
1954 25 år efter starten, androg omsætningen 35,2 mio. kr.
 
1960-1964 I 1960 købte man dyrskuepladsen af Odense Kommune og startede opførelsen af de nuværende lokaler her på Lavsenvænget, som blev taget i brug i 1964.
 
1978 Igennem årene havde gartnerierne ændret sig fra at være små virksomheder med mange kulturer til at være større og specialiserende virksomheder med få eller kun enkelte kulturer. Omstætningen af blomster blev eksportorienteret, hvor omsætningen af frugt og grønt var  hjemmemarkedsorienteret. Dette medførte i 1978 en opdeling af GASA Odense – i hhv. GASA Blomster og GASA Frugt-Grønt.
 
1994 I 1994 blev Blomster- og Frugt-Grønt afdelingerne juridisk adskilt i to separate og uafhængige selskaber. Det var det år GASA Odense Frugt – Grønt A.m.b.a., som vi kender det i dag, opstod.
 
1997 GASA Odense Frugt – Grønt A.m.b.a. blev anerkendt som en producentorganisation i 1997
 
1999 I 1999 blev convinience-afdeling med snitgrønt åbnet
 
2002 I 2002 blev et 2500 m2 moderne ULO-lager til langtidslagring  af kernefrugt indviet
 
2012 Virksomhedens produktion på Lavsenvænget 1 blev lukket ned. Lager og kontor blev flyttet til en lejet lagerhal i Odense SV
 
2014 I marts 2014 flyttede virksomheden til de kontorlokaler, hvor den findes i dag, nemlig på Lavsenvænget 20,  lagerdriften  blev tillige outsourcet.

2015 Virksomheden er i dag i fremdrift, udviklingen er vendt til det positive. Vi får løbende nye medlemmer og har sorte tal på bundlinjen.