Danmark er et skønt landbrugsland med optimalt klima og jordbundsforhold til at producere en mangfoldighed af friske og velsmagende frugter og grøntsager. Hos GASA Odense er det vores opgave, på vegne af producenterne, at sælge og markedsføre danskproduceret frugt og grønt til glæde for både forbrugerne og vores kunder. Vi har en lang og stolt tradition bag os for at udføre denne opgave.

Førhen lå gartnerierne i en ring omkring byerne. Gartnerne kørte varerne ind på byens torv, hvor de blev afsat. I midten af tyverne blev afsætningsforholdene dårlige, og mange gartnere måtte hver dag tage hjem med usolgte varer. Dette kunne ikke fortsætte. Man havde hørt om det ”hollandske ur”, og en kreds af gartnere tog til Holland på studietur, og så hvordan man kunne sælge varerne på en auktion. På baggrund af disse erfaringer dannede man GArtnernes SAlgsforening (GASA), lejede lokaler på Sorte Brødre Torv, og den 31. maj 1929 blev den første auktion afholdt.

1929

1930

Det blev hurtigt en succes at sælge frugt og grønt "på uret", og det var også medvirkende til, at produktionen blev mere specialiseret og standardiseret end den hidtil havde været, og det blev nemmere at styre udbuddet. Der blev også indført kvalitetskontrol, opdeling i kvalitetsklasser og standardemballager. I 1930 blev en ny større bygning på Middelbartvej med salgshaller og kontorbygninger indviet tæt ved jernbanen, så varerne nemt kunne distribueres videre, når de var handlet..

Virksomheden voksede fortsat og i 1937 blev arealet på Middelfartvej fordoblet til i alt 6.800 m2 salgsarealer, sorteringsanlæg, pakkecentral og kontorbygninger.

1937

1948

GASA oplevede stor vækst efter krigen, og produkterne blev nu også afsat uden for Fyn og på eksportmarkedet. I 1948 var medlemstallet 1200 gartnere, og man udvidede endnu engang. Grunden androg nu 41.000 m2, og bygningen 15.000 m2.

1950'erne

Der var fortsat stor gang i salget af frugt og grønt. Danskerne begyndte at spise mere grønt, og der kørte i perioden også flere landsdækkende "spis grønt"-kampagner. Branchen oplevede i perioden også en øget specialisering med flere og større gartnerier, og dermed også færre, men større medlemmer i GASA. Denne udvikling er fortsat op til i dag.

1961

Der blev både solgt frugt og grønt og blomster på GASA, men afsætningskanalerne var forskellige, og der var ikke altid enighed om den bedste måde at gøre tingene på. Det var blandt andet et princip, at der var afsætningspligt, når man var medlem af GASA, hvilket betyder, at avlerne ikke havde lov til at sælge sine varer andre steder. Denne regel var det blandt andet diskussioner af blandt avlere og i bestyrelsen. I første omgang valgte man i 1961 at dele GASA op i tre afdelinger for henholdsvis frugt og grønt og blomster. Senere blev virksomheden delt op i to (se 1994).

1964

I starten af 60'erne købte man Dyrskuepladsen af Odense Kommune og startede opførelsen af Europas største gartnerhal med flere pakkecentraler, auktionslokaler og med plads til, at både grossister og kunder kunne have en fast base på området. Det nye anlæg blev indviet i 1964. Både på afsætningssiden og kundesiden skete der en koncentration af handlen med frugt og grønt. Der blev stadig færre, men større avlere, og på kundesiden sluttede små enheder sig sammen i større kæder og sammenslutninger.

1967

GASA lancerede et ikonisk produkt, "Danagurk", som var den første mærkevare i frugt og grønt. Det var første gang man pakkede en agurk ind i vacuum plast, og det fik kolossal betydning for, hvor længe agurken kunne holde sig (op til 3 uger). Den danske agurk er den dag i dag en meget vigtig vare i supermarkedernes sortiment og de danske husholdninger. Og selv om plasten til stadighed er til diskussion, er der ingen tvivl om, at den har stor betydning for at reducere madspild.

1972

Danmarks medlemskab af EF og 70'ernes oliekriser fik stor betydning for grønt-branchen i Danmark. Konkurrencen blev stærkere, og produktionsforholdene vanskeligere. GASA startede selv op med at importere frugt og grønt fra udlandet i 1972. Dette var ikke i første omgang populært blandt medlemmerne, fordi GASA dermed selv skabte konkurrencen fra udlandet. Men kunderne forventede, at GASA kunne dække deres behov hele året og tilbyde et større sortiment, også af fx bananer og citrusfrugter. Derfor var det i sidste ende en fordel for alle, fordi man fastholdt kunderne, og GASA's medlemmer fik en andel af det overskud, der blev skabt.

1978

Fokus for frugt- og grøntavlerne var i høj grad hjemmemarkedet. De store kædekunder og grossister var alle flyttet ind i hallen på Middelfartvej, så den daglige handel i direkte dialog med kunderne var omfattende. For blomsterdelen forholdt det sig anderledes, hvor der var et større fokus på eksport. Det førte i 1978 til yderligere opdeling mellem afdelingerne i GASA i henholdsvis GASA Blomster og GASA Frugt-Grønt.

1980'erne

Perioden var præget af udvikling af nye kulturer, da nye sunde forbrugsvaner, ikke mindst med inspiration fra USA, vandt indpas. Fx begyndte danskerne at spise mere salat, og broccoli blev meget populær. Der blev også taget nye teknologier i brug i perioden. I 1986 tog GASA som den første salgsorganisation hydrokøl i brug. Det sikrede hurtig nedkøling af produkterne og en luftfugtighed, der sikrede optimal holdbarhed. I dag har flere af de store avlere i GASA Odense deres egne hydrokøleanlæg.

1994

I 1994 blev handel med frugt og grønt juridisk skilt ad fra handel med blomster. GASA Odense Frugt-Grønt A.m.b.a. blev etableret som et selvstændigt selskab. Hermed opstod den virksomhed, som vi kender i dag.

1998

GASA Odense Frugt – Grønt overtog frugt- og grøntaktiviteterne i GASA Aalborg, som var i økonomiske vanskeligheder. Dette skubbede yderligere til en udvikling i retning af, at både avlere og kunder i GASA Odense dækkede det meste af Danmark. GASA Odense var nok stadig forankret på Fyn, men handlen med frugt og grønt var i høj grad blevet landsdækkende.

2002

I 1999 blev convenience-afdeling med snitgrønt åbnet, og i 2002 blev et 2500 m2 moderne ULO-lager til langtidslagring af kernefrugt indviet. Dette blev de sidste udvidelser af den centrale produktion i GASA Odense Frugt – Grønt, som siden blev nedlagt og decentraliseret hos avlerne.

2010

Den sidste auktion med det hollandske ur blev afholdt og auktionslageret lukkede ned i 2010. I nogle år frem blev der stadig lagerført nogle varer hos GASA, men varerne var allerede solgt på kontrakt.

2012

Sortering, pakning og det meste af lageret blev overtaget af avlerne. Det betød også, at logistikken nu havde udgangspunkt hos avlerne, hvor varerne blev afhentet og kørt direkte ud til kunderne. GASA Odense Frugt – Grønt flyttede administrationen og det resterende lager til Odense SV, dog kun for en kort periode.

2014

GASA Odense flyttede i 2014 tilbage til Lavsenvænget i Bolbro, nu som salgsorganisation uden et tilknyttet lager. Virksomheden lukkede samme år ned for import af udenlandsk frugt og grønt. Det udgjorde stadig en ikke uvæsentlig del af forretningen, men kunderne var i stigende grad begyndt at oprette egne indkøbsfunktioner for import og GASA Odense vurderede, at virksomheden ville stå stærkere ved at fokusere 100% på afsætning af dansk frugt og grønt og medlemmernes egne produkter. Til gengæld begyndte man at udvide eksportaktiviteterne, især på rodfrugter.

2020

Omsætningen og antallet af medlemmer var faldet op gennem 90'erne og 00'erne. Beslutningerne om at decentralisere driften hos avlerne og fokusere på danske varer styrkede dog GASA Odense Frugt-Grønt's kerneforretning, og det førte til fornyet vækst i både omsætning og medlemmer op gennem 10'erne. I denne periode udviklede GASA Odense Frugt-Grønt også sortimentet betydeligt.

I dag

I dag er vi fortsat på en spændende vækstrejse og vores sortimentet består af 6 hovedkategorier med markante danske avlere og en væsentlig markedsandel i alle grupperne: Væksthus, Rodfrugter, Jordbær, Salater og Krydderurter, Kernefrugt og Frilandsgrønt.

parallax background

Siden 1929