GASA Odense Frugt – Grønt A.m.b.a. blev anerkendt som producentorganisation i 1997. Derfor kan andelshavere gennem GASA Odense Frugt – Grønt A.m.b.a’s driftsfond få adgang til et EU-tilskud via markedsordningen for frugt og grønt i henhold til Rådets forordning (EF) Nr. 1234/2007. Organisationen og avlerne har gennem årene haft stor gavn af tilskuddene, som har medvirket til vækst og udvikling hos GASA Odense og blandt medlemmerne.

Formål med tilskud

Formålet med tilskuddet er at gøre producenterne mere konkurrencedygtige, tilpasse produktionen til efterspørgslen, at øge kvaliteten af frugt og grønt samt at videreføre sektorens bestræbelser på at bevare og beskytte miljøet. Ordningen er en del af EU’s samlede landbrugspolitik.

Tilskuddet gives f.eks til investeringer der:
  • Forbedrer produkternes kvalitet
  • Øger produkternes handelsværdi
  • Fremmer salget
  • Etablerer driftsgrene med økologiske produkter
  • Fremmer integreret produktion eller andre miljøvenlige produktionsmetoder
  • For et eksempelspecialmaskiner, pakke-, sorterings og opbevaringstiltag, flerårige planter og træer, miljøbesparende tiltag, rådgivning og certificeringer
Myndighed

NaturErhvervsstyrelsen er myndigheden i Danmark, som administrerer PO-ordningen.

Læs mere om ordningen her